dajuyuan.jpg



   大剧院音响、灯光设备解决方案



   多功能厅音响、灯光、扩音等设备解决方案

duogongneng.jpg
huiyishi.jpg



   会议室音响、灯光、扩音等设备解决方案



   酒店大厅音响、灯光、扩音等设备解决方案

jiudian.jpg
tiyuchang.jpg



   体育场音响、灯光、扩音等设备解决方案



   电影院音响、灯光、扩音等设备解决方案

yingyin.jpg
yule.jpg



   KTV、娱乐场所音响、灯光、扩音等设备解决方案



  指挥大厅音响、灯光、扩音等设备解决方案

zhihui.jpg
wutai.jpg



   舞台音响、灯光、扩音等设备解决方案



   学校音响、灯光、扩音等设备解决方案

xuexiao.jpg
yingyin.jpg



   影音室音响、灯光、扩音等设备解决方案


wutai.jpg